Behandling

IVF-behandling och insemination

IVF-behandlingar: Skräddarsydda behandlingar för dig

Efter en genomförd fertilitetsutredning föreslår vi en skräddarsydd behandling.

Stimulering av ägglossning

Vid glesa eller uteblivna ägglossningar kan kvinnan stimuleras med hjälp av tabletter (Letrozol) eller med hormoninjektioner.

Insemination

Vid inseminationen sätter läkaren eller barnmorskan in en tunn kateter i livmodern genom vilken spermierna förs in. Det är som regel en lätt procedur som inte är smärtsam eller obehaglig. Insemination kan ske vid naturlig ägglossning om kvinnan har regelbundna cykler och kan utföras samma dag som ägglossningen sker eller dagen efter.

Ibland behövs det hjälp av tablettbehandling eller hormoninjektioner för att inseminationen ska kunna ske vid optimal tidpunkt i menscykeln. En personlig behandlingsplan läggs upp tillsammans med läkaren efter kvinnans egna förutsättningar.

Insemination kan ske med partnerns egna eller med donerade spermier. Inseminationen kan utföras i en naturlig eller i en stimulerad cykel.

IVF – Provrörsbefruktning

IVF-behandling kallas även provrörsbefruktning, och innebär att ägg tas ut från kvinnans äggstockar för att spermierna ska kunna befrukta dem utanför kroppen i ett IVF-lab. Spermierna kan vara antingen mannens egna eller donerade. När de befruktade äggen, även kallade embryon, efter några dagar delat sig, väljs det embryot ut som bedöms ha störst chans till graviditet och återförs till livmodern. Embryot fäster i livmoderslemhinnan och utvecklas vidare, precis som efter en naturlig befruktning.

IVF-behandling steg för steg

Steg 1 – Fertilitetstredning

Innan en IVF-behandling kan startas behöver ni genomgå en fertilitetsutredning för att se om det finns några orsaker till infertiliteten. På första besöket inför IVF-behandlingen hos oss får ni träffa en läkare som planerar upplägget för er behandling. Efter planeringen får ni träffa en sjuksköterska eller barnmorska som visar hur de olika läkemedlen fungerar.

Steg 2 – Hormonstimulering

Vid en IVF-behandling får kvinnan ett kroppseget hormon (FSH) som stimulerar äggstockarna att producera flera äggblåsor. Behandlingen påbörjas ofta vid mensens andra dag. Efter ytterligare fem dagar behöver du tillföra ett läkemedel som hindrar för tidig ägglossning. Hur många äggblåsor som utvecklas beror delvis på din äggreserv. Du informeras av barnmorskan hur du själv ska ta dina hormoninjektioner. Vi kommer att följa hur äggblåsorna växer med hjälp av ett par ultraljudskontroller på mottagningen. Behandlingstiden är cirka två veckor.

Steg 3 – Ägguttag

När man beslutat att det är dags för ägguttag behöver du ta en ägglossningsspruta. Ägguttaget sker på vår operationsavdelning och din partner får närvara.

Äggen tas ut från äggstockarna genom att äggblåsorna töms genom en tunn nål genom slidväggen under ultraljudsledning. Embryologerna som arbetar i labbet tar hand om vätskan från äggblåsorna och letar upp äggen med hjälp av mikroskop.

Ofta har mannen lämnat ett spermaprov på morgonen innan ägguttaget sker. Spermierna prepareras för att få fram de mest lämpliga för en befruktning. Vid avsaknad av spermier i ejakulatet finns det metoder för att få fram spermier direkt via testikeln eller bitestikeln, så kallad PESA/TESA. IVF kan även utföras med donerade spermier.

Steg 4 – Befruktning

Ägg och spermier läggs tillsammans i en skål med näringslösning i värmeskåp över natten och spermierna simmar till äggen för att befrukta dem. I vissa fall, då spermien inte kan befrukta ägget av egen kraft, injiceras en spermie direkt in i varje ägg genom mikroinjektion (ICSI). Vanligtvis blir 50-70 % av äggen befruktade; dels beroende på äggens kvalitet och mognad, men även beroende på spermiernas kvalitet.

Återföring av embryo sker vanligtvis efter två, tre eller fem dagar efter ägguttaget. Gynekologen för in en tunn kateter genom livmoderhalsen och placerar embryot i livmoderkroppen.

Nedfrysning av embryon, spermier och ägg

Har flera embryon utvecklats bra i en IVF-behandling kan dessa frysas ned för att eventuellt användas i en senare behandling. Genom att frysa ned och spara spermier och ägg ges möjlighet att bevara fertilitet. Något som kan vara aktuellt i händelse av yttre faktorer som kan påverka infertiliteten.

Carl-Johan Granquist, vår Specialist inom Gynekologi och Obstetrik samt Fertilitetsbehandlingar, pratar om vad du kan förvänta dig under behandlingen.

Vad kostar en behandling?