Behandling

Efter en genomförd fertilitetsutredning föreslår vi en individualiserad/skräddarsydd behandling.

Stimulering av ägglossning
Vid glesa eller uteblivna ägglossningar kan kvinnan stimuleras med hjälp av tabletter (Letrozol) eller med hormoninjektioner.

Insemination
Insemination kan ske med partnerns egna eller med donerade spermier. Inseminationen kan utföras i en naturlig eller i en stimulerad cykel.

IVF – Provrörsbefruktning
Vid en IVF-behandling får kvinnan ett kroppseget hormon (FSH) som stimulerar äggstockarna att producera flera äggblåsor. Behandling påbörjas ofta vid mensens andra dag. Efter ytterligare fem dagar behöver du tillföra ett läkemedel som hindrar för tidig ägglossning. Hur många äggblåsor som utvecklas beror delvis på din äggreserv. Du informeras av barnmorskan hur du själv ska ta dina hormoninjektioner. Vi kommer att följa hur äggblåsorna växer med hjälp av ett par ultraljudskontroller på mottagningen. Behandlingstiden är cirka två veckor.
När man beslutat att det är dags för ägguttag behöver du ta en ägglossningsspruta.
Ägguttaget sker på vår operationsavdelning och din partner får närvara.

Ofta har mannen lämnat ett spermaprov på morgonen innan ägguttaget sker.

Spermierna prepareras för att få fram de bäst lämpliga för en befruktning.

Vid avsaknad av spermier i ejakulatet finns det metoder att få fram spermier direkt via testikeln eller bitestikeln så kallad PESA/TESA.

IVF kan även utföras med donerade spermier.

Återföring av embryo sker vanligtvis efter två, tre eller fem dagar efter ägguttaget. Gynekologen för in en tunn kateter genom livmoderhalsen och placerar embryot i livmoderkroppen.

Har flera embryon utvecklats bra kan dessa frysas ned för att eventuellt användas i en senare behandling.