Priser

Vad kostar en IVF-behandling

Aktuell prislista

Efter en genomförd fertilitetsutredning föreslår vi en individualiserad/skräddarsydd behandling.

Utredning

Läkarkonsultation (Exkl. labprover) 2 000 kr
Infertilitetsutredning (Ultraljud, hormonprover och spermaprov) 5 000 kr/par
Utredning självstående/äggfrys 3 000 kr
Undersökning av äggledarna och livmoder med kontrastultraljud (HSSG) 2 600 kr
Undersökning av livmoder med koksaltultraljud (HSG) 2 000 kr
Operativt uthämtande av spermier (PESA/TESA) 9 000 kr
IVF nybesök 2 000 kr/person

IVF-behandlingar

Standard IVF / ICSI

Standard IVF / ICSI 1-pack 40 000 kr
Standard IVF / ICSI 2-pack* (<38 år) 62 000 kr
Standard IVF / ICSI 3-pack* (<35 år) 77 000 kr
Standard IVF / ICSI 3-pack* (35-38 år) 83 000 kr
Standard IVF / ICSI 3-pack* (39-41 år) 89 000 kr

Nedfrysning och förvaring av embryo, ägg och spermier

Frys + förvaring embryo 1a året 3 500 kr
Frys + förvaring spermier (stödinfrys inför behandling) Gratis
Frys + förvaring spermier 1a året (egendonation) 2 500 kr
Frysförvaring embryo, ägg, spermier- efter 1a året 3 000 kr
Frysåterföring embryo (FET) 20 000 kr

Spermaprovsanalys

Spermaprovsanalys utanför IVF-behandling 1 500 kr
Spermaprovsanalys inklusive läkarbesök 3 000 kr

Donation med spermier

Psykosocial bedömning (60 min. samtal; obligatorisk inför behandling med donerade könsceller)
Vid behov av två samtal tillkommer en kostnad på 1 200 kr.
2 200 kr
IVF-D 1-pack (inkl. familjerätt) 56 000 kr
Efterföljande enstaka IVF-behandling med donerade spermier (inkl. familjerätt) 46 000 kr
IVF-D 3-pack (<35 år, inkl. familjerätt) 94 000 kr
IVF-D 3-pack (35-38 år, inkl. familjerätt) 99 000 kr
IVF-D 3-pack (39-41 år, inkl. familjerätt) 107 000 kr
AID (inkl. familjerätt) 23 000 kr
AID 3-pack (inkl. familjerätt) 45 000 kr

Egendonation ägg/Äggfrys

Äggfrys uttag inkl frysförvaring 1 år 1-pack (infektionsscreening, receptförskrivning, stimulering, ägguttag) 34 000 kr
Efterföljande behandling äggfrys 27 000 kr
Äggfrys uttag inkl frysförvaring 1 år 3-pack 79 000 kr
Äggtining med IVF (partners spermier) 30 000 kr
Äggtining med IVF-D (inkl. familjerätt) 45 000 kr
Efterföljande enstaka IVF-behandling med donerade spermie och frysta ägg 42 000 kr

Ägglossningsstimulering

Hormonstimulering med tabletter 2 000 kr/besök
Lågdosstimulering med injektion 1 pack 8000 kr
Lågdosstimulering med injektion 3 pack 18 000 kr

Makeinsemination (AIH)

AIH naturlig cykel (rådgivning, information, ultraljud och insemination) 12 000 kr
AIH stimulerad cykel (rådgivning, information, receptförskrivning, ultraljud och insemination) 20 000 kr
AIH 3-pack (naturlig cykel) 40 000 kr
AIH 3-pack (stimulerad cykel) 45 000 kr

Övrigt

Samtalsstöd/Psykolog
Mer info och tidsbokning på alveglim.se
1 200 kr/h
Kromosomanalys (karyotyping) 6 000 kr
Fosterdiagnostik NIPT (beroende på nivå) 7 000-8 500 kr
Tolk 1 000 kr/timme

Uteblivet besök

Uteblivet besök som inte anmälts innan 24 timmar debiteras med hela beloppet.

Diverse

*Det är alltid en medicinsk bedömning som ligger till grund för om det är möjligt att teckna trepaketsavtal. För paketavtal krävs att kvinnan har normal äggreserv, en BMI ≤35 och inte gjort fler än tre tidigare IVF-behandlingar med färska återföranden utan att behandling lett till barn. Då en behandling leder till barn är behandlingspaketet avslutat. Paket erbjuds normalt inte i de fall där man operativt måste hämta spermier från testikel eller bitestikel (PESA/TESA).

Full betalning skall vara Gynhälsan IVF tillhanda före första ägguttagandet.

Delbetalning

Vi har ett samarbete med Medical Finans.

Här kan du läsa hur det fungerar med delbetalning samt göra en ansökan: https://medicalfinance.se

Vill du bilda familj?

Logga in med BankID i vår app och påbörja din vårdkontakt med oss.