Priser

Vad kostar en IVF-behandling

Aktuell prislista

Efter en genomförd fertilitetsutredning föreslår vi en individualiserad/skräddarsydd behandling.

IVF-behandlingar

Läkarkonsultation 1 500 kr
Utredning inför IVF (nybesök, återbesök, ultraljud, hormonprover och spermaprov) 4 000 kr
Undersökning av äggledarna och livmoder med kontrastultraljud (HSSG) 2 300 kr
Undersökning av livmoder med koksaltultraljud (HSG) 1 800 kr
Operativt uthämtande av spermier (PESA/TESA) för diagnostisk undersökning, ev. stödinfrys 7 000 kr

Standard IVF / ICSI

Standard IVF / ICSI 1-pack 38 000 kr
Standard IVF / ICSI 2-pack* (<38 år) 55 000 kr
Standard IVF / ICSI 3-pack* (<35 år) 65 000 kr
Standard IVF / ICSI 3-pack* (35-38 år) 75 000 kr
Standard IVF / ICSI 3-pack* (39-41 år) 82 000 kr
IVF med ICSI + PESA/TESA 40 000 kr

Nedfrysning och förvaring av embryo, ägg och spermier

Frys + förvaring embryo 1a året 3 000 kr
Frys + förvaring spermier (stödinfrys inför behandling) Gratis
Frys + förvaring spermier 1a året (egendonation) 2 500 kr
Frysförvaring embryo, ägg, spermier- efter 1a året 2 000 kr
Frysåterföring embryo (FET) 17 000 kr
Operativt uthämtande av spermier (PESA/TESA) för diagnostisk undersökning, ev. stödinfrys 7 000 kr

Spermaprovsanalys

Spermaprovsanalys utanför IVF-behandling 1 200 kr
Spermaprovsanalys inklusive läkarbesök 3 000 kr

Donation med spermier

Familjerätt engångskostnad (lagstadgad) 7 000 kr 
Psykosocial bedömning (60 min. samtal; obligatorisk inför behandling med donerade könsceller)
Vid behov av två samtal tillkommer en kostnad på 1 200 kr.
2 200 kr
IVF-D 1-pack (exkl. familjerätt) 41 000 kr
Efterföljande enstaka IVF-behandling med donerade spermier (exkl. familjerätt) 36 000 kr
IVF-D 3-pack (>39 år, exkl. familjerätt) 85 000 kr
IVF-D 3-pack (<39 år, exkl. familjerätt) 90 000 kr
IVF-D 3-pack (39-41 år, exkl. familjerätt) 98 000 kr
AID (exkl. familjerätt) 15 000 kr
AID 3-pack (exkl. familjerätt) 38 000 kr

Egendonation ägg

Äggfrys utredning (läkarbesök, ultraljud, hormonprover) 2 500 kr
Äggfrys uttag inkl frysförvaring 1 år 1-pack (infektionsscreening, receptförskrivning, stimulering, ägguttag) 28 000 kr
Efterföljande behandling äggfrys 25 000 kr
Äggfrys uttag inkl frysförvaring 1 år 3-pack 70 000 kr
Äggtining med IVF 26 000 kr
Äggtining med IVF-D (exkl. familjerätt) 32 000 kr

Ägglossningsstimulering

Hormonstimulering med tabletter eller injektion 1 500 kr/besök

Makeinsemination (AIH)

AIH naturlig cykel (rådgivning, information, receptförskrivning vid behov av läkemedel, ultraljud om ägglossning behöver monitoreras, insemination) 6 000 kr
AIH stimulerad cykel 8 000 kr

Övrigt

Samtalsstöd/Psykolog
Mer info och tidsbokning på alveglim.se
1 200 kr/h
Kromosomanalys (karyotyping) 5 500 kr
Fosterdiagnostik NIPT (beroende på nivå) 6 500-8 000 kr
Tolk 750-950 kr/timme

Uteblivet besök

Uteblivet besök som inte anmälts innan 24 timmar debiteras med 400 kr

Diverse

*Det är alltid en medicinsk bedömning som ligger till grund för om det är möjligt att teckna trepaketsavtal. För paketavtal krävs att kvinnan har normal äggreserv, en BMI ≤35 och inte gjort fler än tre tidigare IVF-behandlingar med färska återföranden utan att behandling lett till barn. Då en behandling leder till barn är behandlingspaketet avslutat. Paket erbjuds normalt inte i de fall där man operativt måste hämta spermier från testikel eller bitestikel (PESA/TESA).

IVF-behandling som inte leder till återföring av embryo räknas som ett halvt försök. Om eventuell påföljande behandling återigen inte leder till återföring av embryo, sker ingen återbetalning. Full betalning skall vara Gynhälsan IVF tillhanda före första ägguttagandet.

Delbetalning

Vi har ett samarbete med Medical Finans.

Här kan du läsa hur det fungerar med delbetalning samt göra en ansökan: https://medicalfinance.se/marknadsmaterial/

Vill du bilda familj?

Logga in med BankID i vår app och påbörja din vårdkontakt med oss.