Fertilitetsutredning

Ofrivillig barnlöshet

Fertilitetsutredning av kvinnor och män

Ungefär 10–15% av alla par drabbas av ofrivillig barnlöshet. Orsakerna kan vara många och ibland hittar man ingen förklaring trots flera undersökningar. Vi gör allt för att ta reda på orsaken till just din/er ofrivilliga barnlöshet.

Innan vi startar en utredning rekommenderas att man aktivt försökt själv i ett års tid. Är du som kvinna över 35 år kan utredningen påbörjas tidigare. Det gäller även om mensen är oregelbunden eller mensintervallerna är mer 35 dagar.

Utredning av kvinnan

Vi genomför en gynekologisk undersökning med ultraljud. Vi genomför även hormonanalys som till exempel TSH (ämnesomsättningsprov), prolaktin (hypofyshormon) FSH, LH, östradiol, progesteron (hormoner som styr menscykeln) och AMH (prov på äggreserven).

Därefter utförs en ultraljudsledd genomspolning av äggledaren (HSSG alternativt HSG). Det är en undersökning av äggledarna för att se om de är öppna eller om det finns några hinder för att ägget ska kunna ta sig fram till livmodern. För att bli gravid spontant eller med inseminationsbehandling krävs passage i äggledarna. HSS är en enkel och närmast smärtfri undersökning. Gynekologen för in en tunn kateter i livmodern och spolar sedan in fysiologiskt koksalt/luft som ska passera ut genom äggledarna om allt fungerar normalt.

Utredning av mannen

Vi utför en spermieanalys för att kontrollera spermieantal och hur rörliga dessa är. Vid behov utökas utredningen med hormonanalyser.

Om utredningen leder till assisterad befruktning

Om utredningen leder till assisterad befruktning tas infektionsprover på både mannen och kvinnan. Dessa prover är HIV, Hepatit B och C, HTLV I och II samt Syfilis.

Möt Karin, en utav våra barnmorskor som tar hand om dig som patient.

Vill du bilda familj?

Logga in med BankID i vår app och påbörja din vårdkontakt med oss.