Utredning

Ungefär 10–15% av alla par drabbas av ofrivillig barnlöshet. Orsakerna kan vara många och ibland hittar man ingen förklaring trots flera undersökningar.
Innan man startar en utredning rekommenderas att man aktivt försökt själv i ett års tid. Är kvinnan över 35 år kan utredningen påbörjas tidigare. Det gäller även om mensen är oregelbunden eller mensintervallerna är mer 35 dagar.

Utredning av kvinnan

  • Gynekologisk undersökning med ultraljud
  • Hormonanalys exempelvis TSH (ämnesomsättningsprov) prolaktin (hypofyshormon) FSH, LH, östradiol, progesteron (hormoner som styr menscykeln) och AMH (prov på äggreserven)
  • Vid behov utförs en ultraljudsledd genomspolning av äggledaren (HSSG alternativt HSG). För att bli gravid spontant eller med inseminationsbehandling krävs passage i äggledarna.

Utredning av mannen

  • Spermieanalys för att kontrollera spermieantal och hur rörliga dessa är.
  • Vid behov utökas utredningen med hormonanalyser.

Om utredningen leder till assisterad befruktning tas infektionsprover på både mannen och kvinnan. Dessa prover är HIV, Hepatit B och C, HTLV I och II samt Syfilis.